תנאי שימוש תקנון

תקנון:

1. המשתמש באתר מצהיר ומאשר בזה את תנאי השימוש באתר כדלקמן, כתנאי להמשך השימוש:
• המשתמש מצהיר בזה כי כל האמור בתנאי השימוש דלהלן מוסכם ומקובל עליו כתנאי לשימוש באתר דינמיקה רגשית רומנטית ולשירותים הניתנים באמצעות האתר וכן בכל מדיה ו/או אפליקציה ו/או מכשיר שעליו מופיע האתר.
• השימוש באתר מעיד כי אתה מאשר תנאי השימוש שלהלן. אם אינך מסכים לתנאי שימוש אלה, כולם או כל חלק מהם, אינך רשאי לעשות שימוש באתר זה לכל מטרה.
דינמיקה רגשית רומנטית שומרות על זכותה לעדכן את תנאי השימוש לפי שיקול דעתה, ועל כן על המשתמש להתעדכן בתנאים לפני כל שימוש באתר.

• 2. תכני האתר
• שימוש בתכנים ובשירותים המופיעים באתר הינם על אחריות המשתמש. המידע המופיע באתר הינו בגדר המלצה או לרכישת מוצר או שירות כזה או אחר. דינמיקה רגשית רומנטית אינה אחראית לתוצאות ישירות ו/או עקיפות – של השימוש בהם, העלולות להיגרם לך או לצדדים שלישיים אם החלטת לפעול על בסיס תכנים אלה, וחלה עליך האחריות המלאה והבלעדית לפעולותיך ותוצאותיהן.
• הזכות לעשות שימוש במידע, בתכנים, במוצרים ובשירותים המצויים באתר נתונה לשימושו האישי והפרטי בלבד של המשתמש. אין לעשות כל שימוש מסחרי בכל אלה למטרות רווח כלשהן והמשתמש אינו רשאי להרשות שימוש כלשהו במידע, בתכנים, במוצרים ובשירותים כאמור לצדדים שלישיים כלשהם, בין בתמורה ובין שלא בתמורה. מובהר כי אין לעשות שימוש במידע, בתכנים, במוצרים ובשירותים כלשהם המתפרסמים באתר לצורך הצגתם ברשת האינטרנט ו/או בשירות אחר כלשהו, מבלי לקבל את הסכמתה של דינמיקה רגשית רומנטית לכך בכתב ומראש.

• 3. קניין רוחני
• מלוא זכויות הקניין הרוחני לרבות בסימני מסחר, סודות מסחריים וזכויות יוצרים, בין אם רשומים ובין אם לאו, באתר- הינו של דינמיקה רגשית רומנטית בלבד. אין להעתיק, להפיץ, לשכפל, לשדר, להעביר, להציג, להציג בפומבי, להעמיד לרשות הציבור, ליצור יצירות נגזרות, להשכיר, לתרגם או למסור לצד שלישי כל חלק מתכני האתר בלא קבלת הסכמתה בכתב של דינמיקה רגשית רומנטית.

• 4. רכישת קורסים באתר-
• רכישת קורסים תתבצע רק לאחר רישום לאתר, הכולל הזנת פרטים אישיים וקבלת שם משתמש וסיסמא. שם המשתמש והסיסמא הינם אישיים ואינם ניתנים להעברה לכל צד שלישי. אם מצא המשתמש כי חשבונו נפרץ ידווח על כך מיידית לדינמיקה רגשית רומנטית למייל info@yaronw.co.il
• על המשתמש לדאוג לחיבור מתאים לרשת האינטרנט, שיאפשר צפיה רציפה ובלתי מופרעת בתוכן הקורס, אשר ישודר על גבי רשת האינטרנט.
• תכני הקורסים שיוצגו באתר הינם בבעלות דינמיקה רגשית רומנטית בלבד, ובכל מקרה לא ניתנת למשתמש כל זכות בתכנים, מלבד הזכות לצפיה אישית, שאינה מסחרית.
• לא ניתן להתחבר לקורס ממספר מחשבים/ כתובות IP שונות אחרת הגישה לקורס תיחסם באופן מיידי.

• 5. הטבות
ההטבות שניתנות ברכישת קורסים מסויימים מותנית ברכישה באתר. כל רכישה מותנית בהזמנת מינימום בסכום של 100 שח (לאחר מימוש ההטבה)
לא ניתן לאחד בין ההטבות ואין כפל הטבות/ מבצעים.
• בזמנים של הנחות גלובליות במחיר הקורס, לא תינתן ההטבה הספציפית שניתנת במסגרת הקורס.
• לקבלת ההטבה יש ליצור קשר בוואטסאפ 0545471754• 6. מדיניות ביטולים
• ביטול עסקה ושירות והחזרת מוצרים תיעשה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן – התשמ”א 1981, כפי שיתעדכן מעת לעת וכן בהתאם לתקנות שיוצאו על פיו (להלן : “החוק”).
• משתמש שרכש את הקורס הדיגיטלי, לא יוכל לבטלו אלא רק בהתאם להוראות החוק בתוך 14 יום מהרכישה בלבד ובמידה והקורס לא נפתח (אפילו לא פרק אחד. במקרה כזה, ישנם דמי ביטול של דמי סליקה אשראי וביטול עיסקה בסך 10%)
מידה והמשתמש החל לצפות בקורס, הוא לא יקבל כל החזר על הרכישה, גם לא באופן יחסי לצפייה.


• דינמיקה רגשית רומנטית תהייה רשאית להפסיק את השירותים המסופקים למשתמש במידה ולא בוצע התשלום בגין הקורס שנרכש, או שבוטל התשלום בגינו.
• המשתמש מאשר בזה קבלת חשבוניות אשר יופקו עבורו בקשר עם הקורס, לכתובת הדואר האלקטרוני שנרשם וזאת במקום משלוח חשבוניות מודפסות בדואר.
• המשתמש מאשר לדינמיקה רגשית רומנטית לשלוח אליו באמצעות המייל הודעות ותכתובות רלוונטיות לקורס שאליו נרשם.

• – במידה ויש מניעה לצפות בקורס/ שימוש בקובץ אקסל/ הדפסת חוברת בשל תקלה טכנית או מכל סיבה שהיא שקשורה למכשיר או לעזרים של המשתמש, לא יינתן כל החזר. לעיתים תתכן גם בעיה במערכת ההפעלה של המכשיר שיכולה למנוע מצפייה בקורס או תפעול של הקבצים. בכל המקרים האלה, התיקון באחריות המשתמש בלבד ואין לחברה כל אחריות בשל כך.• 7. הגבלת אחריות
• דינמיקה רגשית רומנטית לא תישא בשום אחריות, בשום מקרה ומכוח כל עילה משפטית שהיא, בין אם מכוח עילה חוזית, נזיקית, או כל עילה אחרת, כלפיך או כלפי כל אדם אחר, בגין כל נזק או פיצוי, עקיף, מיוחד, עונשי או תוצאתי מכל סוג שהוא הקשור לשימוש באתר ו/או בתכנים הכלולים בו או להעדר אפשרות להשתמש בו, כולל, בין היתר, פיצוי בגין פגיעה במוניטין, אובדן הכנסות עסקיות, אובדן מידע עסקי, הפסקת עבודה, קריסת או בעיות במחשב, טאבלט, מכשיר נייד ו/או כל מכשיר קצה של המשתמש, או כל נזק או אבדן מסחרי אחר, ולא תישא בשום אחריות בגין כל תביעה מצד ג’ כלשהו.

• 8. תוקף הקורס
• ללא הגבלת תוקף או מספר צפיות**
9. דרכים לצפייה בקורס ומתי תיתכן חסימה
במידה וקיימת אפשרות במחשב- תמיד מומלץ. גם הקורס ברור יותר וגם אין את בעיות החסימה כמו שיש בטלפון הנייד
במידה וכן מתחברים מהנייד אז להקפיד על 4 הדברים הבאים:
1. רק מהבית
2. להתחבר ל WIFI בבית
3. מאותו דפדפן כל הזמן (כרום/ אקספלורר/ ספארי וכו)
4. ניתן להתחבר עם עד 2 מכשירים שונים קבועים (מתוכם נייד אחד בלבד)
ניתן לקרוא כאן בהרחבה

• 10. מדיניות הפרטיות
האתר מתארח על שרתי אירוח של צדדים שלישיים שהינם ספקים חיצוניים של החברות. במסירת המידע, המשתמש מסכים ומאשר כי החברה תהא רשאית להעביר ו/או לשמור את המידע שמסר לה גם על שרתים הממוקמים מחוץ לגבולות ישראל, לרבות בשרתי חברת “אמזון” בארצות הברית.
רישום לשירותי האתר –
חלק מהשירותים באתר כוללים מסירה של פרטים אישיים. כך למשל השירותים הבאים: הרשמה לאתר, הרשמה לקבלת ניוזלטר, שמירת מתכונים באזור אישי, רכישת מוצרים.
במסגרת ההרשמה לשירותי האתר הללו, תתבקש למסור גם מידע אישי שלך – שם, כתובת, דרכי ההתקשרות עמך או כתובת הדואר האלקטרוני שלך (וכן פרטים נוספים אם תתבקש לכך, בהתאם לאופי השירות). השדות שחובה למלא יסומנו במפורש. באי מסירת הנתונים המבוקשים בשדות החובה לא תוכל להירשם לשירותים אלו.
הינך מאשר כי תמסור פרטים נכונים כפי שתתבקש. הנך מאשר כי תעדכן את החברות במקרה של שינויים בכל פרט שמסרת באתר. החברות תוכלנה לבקש את עדכון הרישום ו/או עדכון הפרטים לפי שיקול דעתן הבלעדי.
ניתן לבצע את ההרשמה לחלק מהשירותים באתר באמצעות חשבון הפייסבוק הפרטי שלך באתר פייסבוק (“חשבון הפייסבוק”). ייתכן שמידע אודותיך הכלול בחשבון הפייסבוק יועבר לאתר. עם זאת, יובהר כי בכדי לאפשר קישור בין חשבון הפייסבוק לאתר, תידרש לתת הסכמתך מראש, באמצעות מסך אישור סטנדרטי של אתר פייסבוק.
ניתן לבצע את ההרשמה לחלק מהשירותים באתר באמצעות חשבון הגוגל הפרטי שלך באתר גוגל (“חשבון הגוגל”). ייתכן שמידע אודותיך הכלול בחשבון הגוגל יועבר לאתר. עם זאת, יובהר כי בכדי לאפשר קישור בין חשבון הגוגל לאתר, תידרש לתת הסכמתך מראש, באמצעות מסך אישור סטנדרטי של אתר גוגל.
בכל מקרה, הנך נושא באחריות המלאה והבלעדית לכל הפעולות המתבצעות בשם המשתמש והסיסמה האישית שלך כפי שנרשמת באמצעותן לאתר ולשמור עליהם במירב הסודיות.
מאגר המידע – המידע שתמסור בעת הרישום לאתר, יישמר במאגר המידע של החברות, אשר יפעל בהתאם להוראות חוק הגנת הפרטיות, תשמ”א-1981.
איסוף ושימוש במידע –
בעת השימוש באתר יכול שיצטבר מידע אודותיך לדוגמה: מוצרים ושירותים שרכשת או ביקשת למכור, מידע או פרסומות שקראת באתרים, העמודים שבהם צפית, כתובת האינטרנט (IP) שממנה פנית, מיקום גיאוגרפי (Geo-location), סוג הדפדפן בו הינך עושה שימוש, סוג מכשיר הקצה בו הינך משתמש (לרבות סוג מערכת ההפעלה במכשיר) , Advertising ID המוקצה למכשירך, מספר זיהוי של מכשיר הקצה (Device ID), ההצעות והשירותים שעניינו אותך, מקום המחשב שבאמצעותו נכנסת לאתרים ועוד. החברות יוכלו לשמור מידע אשר יצטבר אודותיך כאמור במאגריהן.
השימוש במידע זה, כמו גם בנתונים שתמסור בעת תהליך ההרשמה לאתר באתר, ייעשה בהתאם למדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין – וזאת למטרות המפורטות להלן:
לשם אספקת תכנים ושירותים ולהתאמתם, מקום שניתן, להעדפותיך האישיות, מיקומך, ותחומי עניינך. אם תבחר שלא לאפשר איסוף מידע מסוים, הדבר עלול במקרים מסוימים למנוע את היכולת לספק לך חלק מהשירותים.
לשם שיפור האתר והשירותים הניתנים בו ולשימושים סטטיסטיים שונים.
כדי לאפשר לך להשתמש בשירותים שונים באתרים – כדוגמת (אך לא רק) מבצעים ופעילויות שונות שיוצעו מעת לעת באתרים.
כדי לשפר ולהעשיר את השירותים והתכנים המוצעים באתר, ובכלל זה ליצור ושיפור היצע המוצרים, שירותים ותכנים המתאימים לדרישות המשתמשים באתרים וציפיותיהם, ולשנות או לבטל שירותים ותכנים קיימים.
לצורך רכישת מוצרים ושירותים באתר (בשלב מאוחר יותר).
כדי להתאים מודעות ותכנים שיוצגו לך בעת הביקור באתר ובאתרים אחרים לתחומי ההתעניינות שלך ו/או לקבוצת מין או גיל ו/או מקום מגוריך.
ליצירת הקשר איתך (במקרה הצורך).
לצורך ניתוח ומסירת מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים, לרבות מפרסמים. מידע אשר יימסר לצדדים שלישיים כאמור זה לא יזהה אותך אישית.
לשם תפעולו התקין ופיתוחו של האתר.
הודעות פרסומיות ושיווקיות –
אם הינך נרשם לשירות ותאשר זאת מראש, החברות רשאיות לשלוח אליך מדי פעם באמצעי התקשורת העומדים לרשותן, ובכלל זה בדואר אלקטרוני ו/או בהודעת מסר קצר (SMS) ו/או באמצעות הודעות מתפרצות (notifications) מידע בדבר שירותיהן, וכן מידע שיווקי ופרסומי – של האתר ו/או מטעם מפרסמים אחרים שהתקשרו עם החברות.
בכל עת תוכל לבטל את הסכמתך ולחדול מקבלת ההודעות השיווקיות כאמור, על ידי מסירת הודעה מתאימה המופיעה במסגרת ההודעות.
העברת מידע לצדדים שלישיים –
החברות לא יעבירו מידע שלך אל צדדים שלישיים, אלא במקרים המפורטים להלן:
בפעילויות משותפות לחברות ולצדדים שלישיים כפי שיוצג באתר.
במקרה שתפר את הוראות תנאי השימוש ו/או תעבור על החוק.
לשם ביצוע פעולות שונות הקשורות להפעלה (לרבות שירותי אירוח), תפעול ושיפור של האתר.
לפי דרישת משטרה ו/או אם יינתן צו שיפוטי המורה לחברות למסור את פרטיך או המידע אודותיך לצד שלישי.
כל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בינך לבין החברות.
אם החברות ישתפו פעולה עם צדדים שלישיים ו/או ירכשו שירותי תפעול ו/או איחסון מידע ו/או תבוצע פעילות לשם שיפור פעילות האתר במסגרת שיתוף פעולה עם צד שלישי אחר – וכן במקרה שתמוזג פעילות האתר עם פעילותו של צד שלישי – הן יהיו זכאיות להעביר לצד השלישי כאמור העתק מן המידע שנאגר אודותיך באתר וכן כל מידע סטטיסטי שבידיה, ובלבד שצד שלישי זה יקבל על עצמו את הוראות מדיניות פרטיות זו.
החברות יהיו רשאיות להעביר כל מידע לא מזהה אישית אודות המשתמש שנאסף על ידיה לשותפיה העסקיים (לרבות מפרסמים באתר), על מנת שאלו יתאימו עבורך מודעות ותכנים שיוצגו לך בעת הביקור באתרי אינטרנט ואפליקציות שונים לתחומי ההתעניינות שלך ו/או לקבוצת מין או גיל ו/או למקום מגוריך.
בנוסף, המשתמש מסכים בזאת כי המפרסמים באתר, יהיו רשאים לאסוף מידע לא מזהה כאמור אודותיך באופן עצמאי.
שימוש במערכת Google Analytics
האתר עשוי לעשות שימוש בכלי המחקר Google Analytics על מנת לאסוף מידע אודות השימוש באתר, כגון תדירות הגלישה באתר, אילו עמודים באתר נצפו על-ידי המשתמש, באילו אתרים אחרים ביקרו הגולשים קודם לשימוש באתר. מטרת השימוש במידע שנאסף הינה שימור ושיפור האתר והשירותים הניתנים בו. החברות אינן מזהות את המידע שנאסף באמצעות השימוש ב- Google Analytics כזיהוי אישי של הגולשים באתר. האפשרות של Google לעשות שימוש ולשתף מידע שנאסף על ידי Google Analytics אודות גולשי האתר כפוף לתנאי השימוש של Google Analytics הזמינים בכתובת:
http://www.google.com/analytics/terms/us.html
ומדיניות הפרטיות של Google הזמינה בכתובת:
http://www.google.com/policies/privacy/.
ניתן ללמוד יותר על האופן שבו Google אוספת ומעבדת מידע, במיוחד באמצעותGoogle Analytics בכתובת:
http://www.google.com/policies/privacy/partners/.
באפשרותך למנוע שימוש בנתונים אודותיך על ידי Google Analytics על ידי הורדה והתקנה של הדפדפן Google Analytics Opt-out Browser Add-on אשר זמין בכתובת:
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/.
Cookies
האתר משתמש ב-Cookies (“עוגיות”) לצורך תפעולו השוטף והתקין, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתר להעדפותיך האישיות ולצרכי אבטחת מידע.
עוגיות כאמור הן קבצי טקסט, שהדפדפן שלך יוצר. חלק מהעוגיות יפקעו כאשר תסגור את הדפדפן ואחרות נשמרות על גבי הכונן הקשיח במחשבים שלך.
העוגיות מכילות מידע מגוון כדוגמת הדפים שבהם ביקרת, משך הזמן ששהית באתר, מהיכן הגעת אל האתר, מדורים ומידע שאתה מבקשים לראות בעת הכניסה לאתר ועוד. הן משמשות גם כדי לייתר את הצורך בהזנת פרטיך בכל פעם שאתה מבקר מחדש באתר.
מידע העוגיות הינו מוצפן והאתר נוקט באמצעי זהירות כדי לשמור על מידע זה.
אם אינך מעוניין לקבל עוגיות תוכל להימנע מכך על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן שלך. לשם כך אנא העזר בקובץ העזרה של הדפדפן. עליך לדעת, עם זאת, שנטרול העוגיות עלול לגרום לכך שלא תוכל להשתמש בחלק מהשירותים והתכונות באתר. בנוסף, אתה יכול למחוק את העוגיות במחשב בכל רגע. מוצע שתעשה כן, רק אם אתה משוכנע שאינך רוצה שהאתר יותאם להעדפותיך.
ייתכן כי חלק מהפרסומות שבהן אתה צופה בעת הביקור באתר מגיעות משרתים של צדדי ג’, המנהלים את מערך הגשת הפרסומות באתר. ניהול הפרסומות מצריך מחברות אלו הצבת Cookies במחשבך ושיבוץ web beacons במודעות הפרסומת (להלן:”Cookies” ). תפקיד ה- Cookies הינו סיוע באיסוף מידע אודות הצפייה והשימוש באתרי אינטרנט בהם קיים פרסום ואודות הפרסומות אליהן נחשפת ועליהן הקלקת. המידע הנאסף מבקש להתאים את הפרסומות שיוצגו בפניך לנושאים שיעניינו אותך. אם אינך רוצה לקבל Cookies תוכל להימנע מכך על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן שלך. לשם כך היעזר בקובץ העזרה של הדפדפן. אתה יכול למחוק את ה- Cookies במחשבך בכל רגע. לתשומת ליבך, מוצע שתעשה כן, רק אם אתה משוכנע שאינך רוצה להתאים את הפרסומות באתר להעדפותיך. ייתכן גם שנטרול ה- Cookies עלול לגרום לכך שלא תוכל להשתמש בחלק מהשירותים והתכונות באתרי אינטרנט אחרים. השימוש שחברות אלה עושות ב- Cookies כפוף למדיניות הפרטיות שלהן.
חוק הגנת הפרטיות – עיון, תיקון או מחיקה של מידע
חוק הגנת הפרטיות, תשמ”א-1981 מקנה לכל אדם זכות לעיין במידע המוחזק עליו במאגר המידע. אדם שעיין במידע שעליו ומצא שאינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע או למוחקו. על כן, המשתמש זכאי לפנות ל- FOODY בבקשה לתיקון או מחיקת המידע הקיים עליו, ככל שהוא אינו מדויק כאמור. הנך זכאי על פי חוק הגנת הפרטיות לדרוש שהמידע המתייחס אליך ימחק ממאגר המידע.
על מנת לעיין במידע שמצוי אצלנו אודותיך, עליך להגיש בקשה בכתב לכתובת info@foody.co.il . כדי להגן על פרטיותך, ננקוט אמצעים לאימות זהותך לפני שתקבל גישה למידע.
דיוור ישיר ופרסומת – תוכל לבקש מחיקה מרשימת התפוצה למשלוח דבר פרסומת (כהגדרתו בסעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ”ב-1982) באותו אופן הסרה שמצוין בפרסומת שנשלחה אליך: בדואר אלקטרוני: info@foody.co.il . שים לב כי בקשות הסרה מרשימות תפוצה כאמור לא יחולו על הודעות שהדין לא מחייב את הסרתן או שהדין מתיר או מחייב לשלוח אותן.
מחיקת מידע אחר – לעיתים תוכל לבקש למחוק מידע נוסף, וזאת אם המידע אינו דרוש לנו לתפעול השוטף, הגנה על אינטרסים לגיטימיים שלנו, ציות לדרישות מכוח דין, או לצורך התגוננות מפני תביעות.
על סירובו של בעל מאגר מידע לאפשר עיון ועל הודעת סירוב לתקן או למחוק מידע, רשאי מבקש המידע לערער באופן ובדרך שנקבעו בתקנות.
אבטחת מידע
החברות פועלות לשם אבטחת מידע האתר. אולם בעוד שמערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית למחשבי האתר, אין בהם בטחון מוחלט.
על כן, החברות אינן מתחייבות שהאתר ו/או השירותים באתר לא יופרעו ו/או יהיו חסינים מפני גישה לא חוקית למחשבי האתר. נזקים, קלקולים, תקלות, כשלים בחומרה, תוכנה או בקווי התקשורת באתר או מי מספקיו. החברות לא יהיו אחראיות לכך ש המוצרים ו/או השירותים המסופקים במסגרת האתר יהיו נקיים מוירוסים או רכיבים מזיקים אחרים והחברות תהינה אחראיות לכל נזק – ישיר או עקיף – עגמת נפש וכיוצא בכך שייגרמו לך או לרכושך עקב כך.
שינויים במדיניות הפרטיות
החברות רשאיות לשנות מעת לעת את הוראות מדיניות הפרטיות. שינויים אלה ייכנסו לתוקפם במועד פירסומם גם מבלי שהחברות ימסרו למשתמשים באתר הודעה בדבר השינוי.

11. הלקוח מתחייב שגילו הוא 16 ומעלה.